Palvelut

Osakeyhtiöt, toiminimet, kommandiittiyhtiöt, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, yhdistykset

– kuukausikirjanpito
– kausiveroilmoitus
– OmaVero -seuranta

– palkanlaskenta ja Tulorekisteri-ilmoittaminen

– tilinpäätökset
– verotus

– muut tarvittavat laskelmat, hakemukset, ilmoitukset ja selvitykset viranomaisille ja muille sidosryhmille
– yrityksen perustamisessa avustaminen

– kirjanpito ja muu taloushallintoon liittyvä työ myös asiakkaan tiloissa ja ohjelmilla suoritettuna